Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXV/175/17 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały o wyznaczeniu przedstawicieli Rady Miejskiej w brzostku do Komisji Konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Gminnego Publi

Uchwała Nr XXV/175/2017
Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 17 stycznia 2017 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały o wyznaczeniu przedstawicieli Rady Miejskiej w Brzostku do Komisji Konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź.zm.) oraz art. 49 ust.1. pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) w związku z § 3 ust.1 i § 10 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku na wniosek kierownika SGPZOZ w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/172/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawiewyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Brzostku do Komisji Konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku §1 otrzymuje brzmienie: §1. Wyznacza się Pana Andrzeja Witka  jako przedstawiciela podmiotu tworzącego do Komisji Konkursowej powoływanej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy kierownika Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzostku.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi SGPZOZ w Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz