Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXV/176/16 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/290/14 RM w Brzostku z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za śwaidczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Brzostek

Uchwała Nr XXV/176/2017
Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 17 stycznia 2017 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/290/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Brzostek

          

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź.zm.) oraz art. 14 ust.5. pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/290/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Brzostek § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się opłatę za świadczenia o których mowa w § 1 ust. 2 na poziomie 0,50 zł, za każdą godzinę korzystania dziecka w wieku do 5 lat, ze świadczeń przedszkola przed i po wymiarze godzin ustalonych w § 1 ust. 1.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku oraz dyrektorom przedszkoli w gminie Brzostek.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz