Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXV/176/16 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/290/14 RM w Brzostku z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za śwaidczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Brzostek

Uchwała Nr XXV/176/2017
Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 17 stycznia 2017 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/290/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Brzostek

          

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź.zm.) oraz art. 14 ust.5. pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/290/14 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Brzostek § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się opłatę za świadczenia o których mowa w § 1 ust. 2 na poziomie 0,50 zł, za każdą godzinę korzystania dziecka w wieku do 5 lat, ze świadczeń przedszkola przed i po wymiarze godzin ustalonych w § 1 ust. 1.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku oraz dyrektorom przedszkoli w gminie Brzostek.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz