Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXVI/177/17 z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

UCHWAŁA Nr XXVI/177/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 09 lutego 2017 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok Nr XXIV/168/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 29 grudnia 2016 roku

                Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” i „ lit. „i”, oraz pkt.10, art. 60 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 239,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§  1. Zmienia się plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok w następujący sposób:

  1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 22.000,00 , jak Tabela Nr 1 do uchwały.
  2. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 56.097.129,00 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2.889.060,00 zł i dochody bieżące w wysokości 53.208.069,00 zł.

§   2. Zmienia się plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok w następujący sposób:

  1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1.350.080,00 zł jak Tabela Nr 2 do uchwały.
  2. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 57.774.446,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 49.325.367,00 zł.

4. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 8.449.079,00 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 8.449.079,00.

§   3.  1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie 1.677.317,00 zł (po zmianach), który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.677.317,00 zł.

2.  Określa się przychody budżetu (po zmianach ) w łącznej kwocie 5.371.317,00 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.694.000,00 zł, jak Tabela Nr 3 załączona do uchwały.

3. Określa się przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.971.317,00 zł na finansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.677.317,00  zł oraz na spłatę długoterminowego kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na w kwocie 294.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gminy Brzostek".

4. Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3.400.000,00 zł.

 

        §  4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

        §  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2017-02-21 09:37:26)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz