Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Przetargi-mienie komunalne: Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Opacionce

Burmistrz Brzostku

ogłasza

I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)

na wynajem  lokalu użytkowego  położonego w Domu Ludowym

w Opacionce  –stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Domu Ludowym w Opacionce stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9 - przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi .

 

Lokal użytkowy położony na parterze w budynku Domu Ludowego w Opacionce na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 251 o powierzchni 0,15 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00085225/9.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,28 m 2  (sala i łazienka). Lokal posiada osobne wejście bezpośrednio do wynajmowanej sali .

Sklep wyposażony jest w energię elektryczną, gaz  i bieżącą wodę.

 

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  10,00 zł + 23  % VAT-u miesięcznie .

 

I PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  ODBĘDZIE  SIĘ  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM W  BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJ W  DNIU  06 KWIETNIA  2017 r. O GODZ. 1000 

 

Wadium dla  lokalu  wynosi 500,00 zł (słownie : pięćset złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do dnia 03 kwietnia 2017r.

 

Najemca oprócz czynszu  najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę i kanalizację na podstawie odczytów z podliczników oraz opłaty za odpady komunalne i podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.

Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.

Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego.

Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie  o średnioroczny wskaźnik  cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2017 rok)

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z  § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014. 1490 ). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Brzostek, dnia 23.02.2017 r.                 

Burmistrz Brzostku 

Wojciech Staniszewski

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz