Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2009: Nr XXXVI/252/09 z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki odpadów stałych i nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek na 2010 rok

 

Uchwała Nr XXXVI/252/09

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 24 listopada 2009 roku

 

 

w sprawie ustalenia dopłaty z budżetu gminy do zbiórki odpadów stałych i nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników od mieszkańców Gminy Brzostek na 2010r.  

 

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r., Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r., Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r., Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r., Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. , Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r., Nr 52 poz. 420) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236 poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r., Nr 223 poz. 1464; z 2009 r., Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666 i Nr 92 poz. 753) oraz art. 24 ust. 4 i art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r., Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r., Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984; z 2008r., Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505; z 2009 r., Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się stawkę dopłaty w wysokości 340,00 zł, do 1 tony odpadów stałych (pozostałości po segregacji tzw. balastu) zebranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku od mieszkańców Gminy Brzostek. 

 

§ 2.

Ustala się stawkę dopłaty w wysokości 13,00 zł do 1m3 nieczystości płynnych wywożonych beczkowozem z bezodpływowych zbiorników przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brzostku od mieszkańców Gminy Brzostek

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku oraz Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Brzostku.

 

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie gminy Brzostek.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz