Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Przetargi-mienie komunalne: Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wynajem lokali użytkowych w drodze przetargu w Domu Strażaka w Januszkowicach

Burmistrza Brzostku

ogłasza

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokali użytkowych w drodze przetargu- stanowiących  własność Gminy Brzostek

 

Przedmiotem najmu są lokale użytkowe położone na parterze w Domu Strażaka w Januszkowicach stanowiące własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00016074/1 - przeznaczone na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi .

 

Lokale użytkowe położone są na parterze budynku Domu Strażaka nr 144  na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 452 o powierzchni 0,29 ha, stanowią własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00016074/1.

Powierzchnia użytkowa lokalu nr 1 wynosi 51 m 2( korytarz, 3 pomieszczenia, łazienka i ubikacja). Lokal wyposażony jest w energię elektryczną ,gaz i bieżącą wodę.

Powierzchnia użytkowa lokalu nr 2 wynosi 41,58 m 2  ( 1 pomieszczenie ). Lokal wyposażony jest w energię elektryczną.

Cena wywoławcza czynszu najmu lokalu nr 1 i nr 2 za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  10,00 zł + 23  % VAT-u miesięcznie .

 

I PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  ODBĘDZIE  SIĘ  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM W BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJ W  DNIU  18 MAJA  2017 r. O GODZ. 1000 

 

Wadium dla każdego lokalu  wynosi 500,00 zł (słownie : pięćset złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do 15 maja 2017 roku.

Lokale mają osobne wejścia, ale istnieje możliwość połączenia lokalu nr 1 i nr 2.

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz odpadów komunalnych, kanalizację oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą. 

Umowa może być zawarta na okres do trzech lat. Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego. Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie  o średnioroczny wskaźnik  cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2017 rok).

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie / wynoszące 0,10 zł / powyżej ceny wywoławczej.

Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z  § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014. 1490 ). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu

 

Brzostek, dnia 07.04.2017 r      

drukuj pobierz pdf    

wstecz