Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2009: Nr XXXVI/257/09 z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progarmu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2010 rok

 

Uchwała Nr XXXVI/257/09

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 24 listopada 2009 roku

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2010 rok.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485; z 2006r., Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826; z 2007 r., Nr 7 poz. 48, Nr 82 poz. 558; z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 63 poz. 520, Nr 92 poz. 753, Nr 98 poz. 817) – Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2010 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w gminie Brzostek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik N
(wprowadził: Ewa Szukała 2009-11-26 15:10:41)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz