Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2009: Nr XXXVI/257/09 z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progarmu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2010 rok

 

Uchwała Nr XXXVI/257/09

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 24 listopada 2009 roku

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2010 rok.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz. 1485; z 2006r., Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826; z 2007 r., Nr 7 poz. 48, Nr 82 poz. 558; z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 63 poz. 520, Nr 92 poz. 753, Nr 98 poz. 817) – Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Uchwala się Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Brzostek na 2010 rok, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w gminie Brzostek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik N
(wprowadził: Ewa Szukała 2009-11-26 15:10:41)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz