Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Siedliskach-Bogusz

 

BURMISTRZ

 BRZOSTKU

 

INFORMACJA  O   WYNIKACH  I PUBLICZNEGO PRZETARGU

NA    WYNAJEM   LOKALU   UŻYTKOWEGO

POŁOŻONEGO  W  DOMU LUDOWYM W SIEDLISKACH-BOGUSZ

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.  z 2014.1490) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I Publicznego Przetargu Ustnego (Licytacji) na wynajem lokalu użytkowego  położonego w budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz  – stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

 

1. I Publiczny Przetarg Ustny  wyznaczony był  na 26 maja 2017 r. na godz.1000  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku,

2. Przedmiotem przetargu był wynajem lokalu użytkowego  o powierzchni

    użytkowej 56 m 2   położony na parterze w budynku Domu Ludowego w   

    Siedliskach-Bogusz .

      3. Cena wywoławcza czynszu najmu wynosiła 10,00 zł +23% VAT-u miesięcznie

    za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej ,

4. Wadium dla lokalu wynosiło 500,00 zł (  pięćset złotych ) i było płatne do  

    23.05.2017 r.

5. Wadium zostało wpłacone przez Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie,

    ul. Dunajewskiego 7; 31-133 Kraków przelewem w dniu 18.05.2017 r.

6. Przetarg wygrał Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, oferując kwotę czynszu  w wysokości 10,10 zł (słownie : dziesięć złoty 10/100 )za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

 

Informacja zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku  na okres  7 dni.

 

Brzostek, dnia 26 maja 2017 r.

 

BURMISTRZ BRZOSTKU

 Wojciech Staniszewski


 

 

Burmistrz Brzostku

ogłasza

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

na wynajem lokalu użytkowego położonego w drodze przetargu - stanowiącego  własność Gminy Brzostek

 

Przedmiotem najmu w drodze przetargu jest lokal użytkowy położony w budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00063240/0 - przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi .

 

Lokal użytkowy położony jest na parterze z osobnym wejściem do budynku Domu Ludowego w Siedliskach-Bogusz na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 632 o powierzchni 0,22 ha, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00063240/0. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 56 m 2.Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz i wodę .

Cena  czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 10,00 zł + 23  % VAT-u miesięcznie .

 

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJ W DNIU 26 MAJA 2017 r. O GODZ. 10 .

Wadium dla lokalu wynosi 500,00 zł (pięćset złoty) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006 ) do 23 maja 2017 roku.

 

Wadium może być wniesione w pieniądzu- zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną i gaz , wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą. Najemca zobowiązany jest do utrzymania czystość i porządku przed wejściem do budynku. Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.

Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego.

Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie  o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2017 rok)

Zastrzega się prawo unieważniania przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 tel./014/ 6803005.

Brzostek, dnia 24.04.2017 r                                    

Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

drukuj pobierz pdf    

wstecz