Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXVIII/201/17 z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi.

Uchwała Nr XXVIII/201/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 27 kwietnia 2017 roku

 

w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Programu Odnowy na lata 2017 – 2020 i wytypowania sołectwa do uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Gmina Brzostek postanawia przystąpić do organizowanego przez Samorząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020.

 

§ 2. Do uczestnictwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 Gmina Brzostek wskazuje sołectwo Siedliska - Bogusz.

 

§ 3. Osobą odpowiedzialną za koordynowanie Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020 na terenie Gminy Brzostek jest Agnieszka Pacana.

 

§ 4. Gmina Brzostek zobowiązuje się do partycypacji w kosztach w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz