Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2009: Nr 102/09 z dnia 4 grudnia 2009r.- ogłoszenie VII Publicznego Przetargu (Licytacji) na sporzedaż działek budowlanych położonych w Siedliskach - Bogusz

 

Z a r z ą d z e n i e Nr 102/09
Burmistrza  Brzostku
z dnia 04 grudnia 2009 roku 

w sprawie ogłoszenia VII Publicznego Przetargu (Licytacji) na sprzedaż działek budowlanych ozn. nr ewid. 1152/6,1152/7,1152/8,1152/9,1152/10,1152/11  położonych w Siedliskach - Bogusz, objętych KW Nr 26 654  stanowiących własność Gminy Brzostek oraz powołania składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych z przetargiem.

Na podstawie art. 67 ust. 2 pkt.2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn zm.) i  § 8 ust. 1, 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 roku)w związku z uchwałą Nr XX/113/96 Rady Gminy Brzostek z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych ozn. nr ewid. 1152/6,1152/7,1152/8,1152/9,1152/10,1152/11 położonych w Siedliskach-Bogusz, stanowiących własność Gminy Brzostek 

z a r z ą d z a m 

§ 1. 

Ogłoszenie VII Publicznego Przetargu Ustnego (Licytacja) na sprzedaż poniższych nieruchomości, oraz ustalam cenę wywoławczą i wadium dla poszczególnych nieruchomości  z VI Publicznego Przetargu Ustnego ( Licytacji):

 

Lp.

Nr

działki

Pow.(m2)

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie

Położenie

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

1152/6

1152/7

9 00

900

1 800

26 654

budowlana

brak

Siedliska-Bogusz

11 915.-

1 192.-

2

1152/8

1152/9

1000

1000

2 000

26 654

budowlana

brak

Siedliska-Bogusz

13 207.-

1 321.-

3

1152/10

1152/11

900

800

1 700

26 654

budowlana

brak

Siedliska-Bogusz

11 270.-

1 127.-

 

§ 2. 

Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż działek  wykazanych w § 1

powołuję komisję w składzie: 

1.  Przewodniczący: Marzena Kolbusz      -       Inspektor Referatu RGiMK

2.  Z-ca  Przewodniczącego  Jan Król        -       Kierownik Referatu RGiMK

3   Członek:               Piotr Szczepkowicz  -       Z-ca Wójta  Gminy Brzostek

3.  Członek:               Halina Furman         -       Inspektor Referatu RGiMK

4.  Członek:               Marta Czech             -      Referent Referatu RGi MK

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz