Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Nagrody Burmistrza Brzostku: Przyznanie Nagrody Burmistrza Brzostku dla uczniów szkół średnich z terenu Gminy Brzostek

Ogłoszenie

z dnia 29 maja 2018 r.

 

Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej powołanej w celu przyznawania Nagród Burmistrza Brzostku za szczególne osiągnięcia dla uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek informuje, że można zgłaszać kandydatów do Nagrody Burmistrza Brzostku.

 

Nagrodę rzeczową przyznaje się uczniom szkół średnich kończących się maturą, zamieszkałych w Gminie Brzostek. Uczeń kandydujący do Nagrody Burmistrza Brzostku powinien spełnić co najmniej dwa z podanych warunków:

 

  1. uzyskuje średnią ocen na świadectwie szkolnym 4,75,
  2. jest finalistą olimpiad przedmiotowych przynajmniej na szczeblu międzyszkolnym (miejsca I – III),
  3. uzyskuje nieprzeciętne wyniki w rywalizacji sportowej (indywidualne osiągnięcia na szczeblu co najmniej rejonowym).

 

Ocena dopuszczająca oraz zachowanie nieodpowiednie i naganne na świadectwie szkolnym  wyklucza  z przyznania nagrody.

 

Kandydatami mogą być tegoroczni maturzyści, nie wyklucza się również uczniów, którzy w poprzednim roku otrzymali Nagrodę Burmistrza Brzostku.

 

Uprawnieni do składania wniosków:

a) rodzice,

b) stowarzyszenia z terenu gminy Brzostek,

d) inne instytucje.

 

Zgłoszenia kandydatów przedstawia się w formie pisemnej. Wniosek o przyznanie Nagrody Burmistrza Brzostku powinien zawierać następujące informacje:

  • nazwisko, imię i adres zamieszkania ucznia,
  • nazwę szkoły,
  • imię i nazwisko/ nazwa instytucji, adres zgłaszającego.

 

Wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej www.brzostek.pl

 

Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wybitne osiągnięcia osoby zgłaszanej do Nagrody, mogą to być np.: świadectwo szkolne, dyplomy, itp.

 

Wnioski można składać do dnia 10 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Brzostku,
ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek – sekretariat.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej

mgr Daniel Wójcik

 

 

 

 

Nr 55/17 z dnia 26 maj a2017 roku w sprawie zasad przyznania Nagród Burmistrza Brzostku dla uczniów szkół średnich z terenu Gminy Brzostek

 

Do pobrania:

Wniosek

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz