Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Przetargi-mienie komunalne: Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg ustny na wynajem budynku położonego w Skurowej

Burmistrz Brzostku

ogłasza

I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)

na wynajem  budynku byłego sklepu położonego w Skurowej  –stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

Przedmiotem przetargu jest budynek byłego sklepu położony w Skurowej stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00040929/7 - przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi .

 

Budynek byłego sklepu (wolnostojący, parterowy) położony jest w Skurowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 601/4 o powierzchni 0,06 ha w bliskim sąsiedztwie Domu Ludowego w Skurowej, stanowi własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00040929/7.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 63,91 m 2  (magazyn, sala sprzedaży i wiatrołap). Budynek wyposażony jest w energię elektryczną i gaz przewodowy, w średnim stanie technicznym, brak węzła sanitarnego. Najemca przystosuje lokal do własnych potrzeb we własnym zakresie .

 

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  6,00 zł + 23  % VAT-u miesięcznie .

 

I PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  ODBĘDZIE  SIĘ  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM W  BRZOSTKU W SALI KONFERENCYJNEJ W  DNIU  28 LIPCA  2017 r. O GODZ. 1000 

 

Wadium dla  lokalu  wynosi 100,00 zł (słownie : sto złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do dnia 24 lipca 2017r.

 

Najemca oprócz czynszu  najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną i gaz oraz opłaty za odpady komunalne i podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.

Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.

Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego.

Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2018 rok)

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014. 1490 ). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 

 

Brzostek, dnia 27.06.2017 r.                 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz