Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXII/219/17 z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji \\

Uchwała Nr XXXII/219/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 13 lipca 2017 roku

 

w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek”

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz.446 z póź. zm.) – Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się i przyjmuje do realizacji Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, będący aktualizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Brzostek” przyjętego uchwałą Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 grudnia 2015 roku.

§ 2

Wykonanie  uchwały powierza  Burmistrzowi Brzostku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

drukuj pobierz pdf    

wstecz