Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXII/220/17 z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie obciążenia służebnością nieruchomości położonej w Siedliskach - Bogusz stanowiącej własność Gminy Brzostek

Uchwała Nr XXXII/220/2017

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 13  lipca  2017 roku

 

 w sprawie  obciążenia służebnością nieruchomości  położonej w Siedliskach-Bogusz stanowiącej własność Gminy Brzostek 

 

                Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2016. 446 ze zm.) w związku z art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.:Dz.U.2016.2147 z późn.zm.) - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne obciążenie służebnością przejazdu, przechodu i przegonu szlakiem o szerokości 4 metry - zgodnie z załączoną mapą, na której wrysowano szlak służebny  na czas nieokreślony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzostek położonej w Siedliskach-Bogusz, oznaczonej numerem ewidencyjnym 586 o powierzchni 0,37 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr: RZ1D/00063240/0.  

 

§ 2. Służebność, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały polegać będzie na tym, iż każdorazowi właściciele nieruchomości położonych w Siedliskach-Bogusz, oznaczonych numerem ewidencyjnym 587 o powierzchni 0,36 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr 65762, numerem 588 o powierzchni 0,28 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr 42239 oraz numerem 589 o powierzchni 0,37 ha, objętej Aktem Własności Ziemi Nr 393/76 - będą mieć prawo korzystać z nieruchomości obciążonej przejeżdżając lub przechodząc zgodnie z załączoną mapą, na której wrysowano szlak służebny.

 § 3. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.    

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz