Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXII/221/17 z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości połozonych w Kamienicy Dolnej stanowiących własność Gminy Brzostek

 

Uchwała Nr XXXII/221/2017

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 13 lipca  2017 roku

 

 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości  położonych w Kamienicy Dolnej stanowiących własność Gminy Brzostek 

 

                Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’  ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( tj.: Dz. U. 2016. 446 ze zm.) w związku z art.13 ust.1, art.28 ust.1, art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz.U.2016.2147 z późn.zm ) - Rada Miejska w Brzostku   u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych w Kamienicy Dolnej oznaczonych numerem ewidencyjnym 86/1 o powierzchni 0,1077 ha, 67/1 o powierzchni 0,1951 ha i 79/1 o powierzchni 0,0787 ha objętych Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00095056/6. Sprzedaż następuje na rzecz właściciela nieruchomości przyległych na poprawę warunków  zagospodarowania tych nieruchomości, stanowiących kompleks położony w obszarze górniczym eksploatacji złoża kruszywa naturalnego ,, Dęborzyn - Wisłoka‘’.

 

§ 3. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.    

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXII/221/2017 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 13 lipca  2017 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości  położonych w Kamienicy Dolnej stanowiących własność Gminy Brzostek 

 

Powołując się na przepisy ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 z późn.zm) nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Brzostek mogą być sprzedawane za zgodą Rady Miejskiej w Brzostku.

Sprzedaż odbędzie się w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2016.2147 z późn.zm). Nieruchomości gminne sprzedawane są w drodze bezprzetargowej jeżeli przedmiotem zbycia są nieruchomości lub ich części, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Zbycie nieruchomości w trybie art.37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami jest możliwe, ponieważ działki nr 86/1, 67/1 i 79/1 położone w Kamienicy Dolnej nie mogą być zagospodarowane odrębnie, ich nabyciem zainteresowany jest jeden właściciel wszystkich nieruchomości przyległych stanowiących kompleks górniczy na eksploatację złoża kruszywa naturalnego ,,Dęborzyn - Wisłoka’’. Zbycie następuje na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz