Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXIII/224/17 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/95/16 z dnia 26.01.16 dotyczącej upoważnienia Burmistrza Brzostrku do zaciągniecia zobowiązania finansowego na pomoc dla Powiatu na realizacje zadania Powiatu

Uchwała Nr XXXIII/224/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 29 sierpnia 2017 roku

 

w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIV/95/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 26.01.2016 r. dotyczącej upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2017 roku i 2018 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na realizację zadania własnego Powiatu.

 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1870 z późn.  zm.) oraz art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku,  u c h w a l a, co następuje:

§ 1. 

Uchyla się uchwałę Nr XIV/95/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 26.01.2016 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Brzostku do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków budżetu gminy w 2017 roku i 2018 roku z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Dębickiego na realizację zadania własnego Powiatu.

 § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.
 

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w gminie Brzostek.

drukuj pobierz pdf    

wstecz