Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXIII/225/17 z dnia 29 sierpnia 2017r. w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzostek na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem lat 2021-2024

UCHWAŁA Nr XXXIII/225/17
RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

 

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brzostek  na lata 2017- 2020, z uwzględnieniem lat 2021-2024

 

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku  z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r. o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz. U.  z 2016 r.,  poz. 446 z późn.  zm.)  oraz  art. 18 ust. 1 ustawy  z dnia 21 kwietnia  2001 r.  Prawo  Ochrony  Środowiska  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2017 r.,  poz. 519 z późn.  zm.),  Rada Miejska w Brzostku uchwala co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brzostek na lata 2017- 2020 z uwzględnieniem lat 2021-2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały pod nazwą: GMINA BRZOSTEK Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 – 2020 z uwzględnieniem lat 2021 – 2024.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz