Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowego położonego w Domu Ludowym w Bukowej

BURMISTRZ

 BRZOSTKU

 

INFORMACJA  O   WYNIKACH  I PUBLICZNEGO PRZETARGU

NA    WYNAJEM   LOKALU   UŻYTKOWEGO

POŁOŻONEGO  W  DOMU LUDOWYM W BUKOWEJ

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.  z 2014.1490) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I Publicznego Przetargu Ustnego (Licytacji) na wynajem lokalu użytkowego  położonego w budynku Domu Ludowego w Bukowej  – stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

 

1. I Publiczny Przetarg Ustny odbył się 30 października 2017 r. na godz.1000 

    w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku,

2. Przedmiotem przetargu był wynajem lokalu użytkowego  o powierzchni

    użytkowej 55 m 2   położony na parterze w budynku Domu Ludowego w   

    Bukowej .

      3. Cena wywoławcza czynszu najmu wynosiła 11,00 zł +23% VAT-u miesięcznie

    za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej .

4. Wadium dla lokalu wynosiło 500,00 zł (  pięćset złotych ) i było płatne do  

    26.10.2017 r.

5. Na rachunek bankowy Gminy Brzostek w dniu 25.10.2017 r. wpłynęło jedno wadium

    wpłacone przez Firmę Handlową Barbara i Jacek Szpak s.c ; 38-214 Bieździedza 22

6. Do przetargu przystąpiła Firma Handlowa Barbara i Jacek Szpak s.c : oferując

    kwotę czynszu  w wysokości 11,50 zł (słownie : jedenaście złotych  50/100 )za 1

    metr kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu.

 

 

 

 

Informacja zostaje zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

 w Brzostku  na okres  7 dni.

 

 

 

 

 

 

Brzostek, dnia 30 październik 2017 r.

 

 

 

                                                                                  BURMISTRZ BRZOSTKU

                                                                                    Wojciech Staniszewski


 

Burmistrz Brzostku

ogłasza

I  PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY (LICYTACJA)

na wynajem  lokalu użytkowego  –stanowiącego własność Gminy Brzostek

 

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Domu Ludowym w Bukowej stanowiący własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00040775/2 - przeznaczony na prowadzenie nieuciążliwej działalności gospodarczej .

Lokal użytkowy położony jest na parterze w budynku Domu Ludowego w Bukowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 486/2 o powierzchni 0,19 ha, stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/00040775/2.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi  55 m 2   .

Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, gaz  i bieżącą wodę.

W lokalu brak węzła sanitarnego.

 

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi  11,00 zł + 23  % VAT-u miesięcznie .

 

I PUBLICZNY  PRZETARG  USTNY  ODBĘDZIE  SIĘ  W  URZĘDZIE  MIEJSKIM W  BRZOSTKU W SALI  KONFERENCYJNEJ W  DNIU  30 PAŻDZIERNIKA  2017 r. O GODZ. 1000 

 

Wadium dla  lokalu  wynosi 500,00 zł (słownie : pięćset złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) do dnia 26 października 2017r.

 

Najemca oprócz czynszu  najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz oraz opłaty za odpady komunalne i podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.

Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.

Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego.

Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2017 rok)

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Wadium może być wniesione w pieniądzu – zgodnie z § 4 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U.2014. 1490 ). Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu najmu, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

drukuj pobierz pdf    

wstecz