Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXIV/243/17 z dnia 3 października 2017r. w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzostek na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Uchwała Nr XXXIV/243/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 3 października 2017 roku

 

w sprawie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzostek na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

                 Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016.,poz. 446  ze zm.) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 2 i 2a   ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147),  na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:

 

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz  Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prawa własności działki położonej w Brzostku, oznaczonej numerem ewidencyjnym 804/2 o pow. 0,0206 ha, objętej Księgą Wieczystą Nr RZ1D/00042605/4, stanowiącej własność Gminy Brzostek. Działka zabudowana jest zatoką autobusową wraz z chodnikiem stanowiące elementy infrastruktury drogi krajowej Nr 73.

2. Nieruchomość opisana w ust.1 darowana jest na realizację zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją drogi krajowej Nr 73. 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz