Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXIV/244/17 z dnia 3 października 2017r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Zawadce Brzosteckiej, stanowiącej własność Gminy Brzostek

Uchwała Nr XXXIV/244/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia  3 października 2017 roku

 

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej, położonej w Zawadce Brzosteckiej, stanowiącej własność Gminy Brzostek.

 

Działając na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016.,poz. 446  ze zm.) w związku z art. 13 ust. 1 i art. 34 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 2147),   na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a,  co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży na rzecz najemcy  w trybie bezprzetargowym nieruchomość zabudowaną położoną w Zawadce Brzosteckiej, oznaczoną numerem ewidencyjnym 138/8 o pow. 0,08 ha oraz oznaczoną numerem ewidencyjnym 138/9  o pow. 0,11 ha, czyli  o łącznym obszarze 0,19 ha, objętą KW Nr RZ1D/00038569/8,  stanowiącą własność Gminy Brzostek.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.       

drukuj pobierz pdf    

wstecz