Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Przetargi rozstrzygnięte: Burmistrz Brzostku ogłasza I publiczny przetarg na dzierżawę gruntów

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  PRZETARGU

NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

 

Na podstawie §12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2014. 1490 ze zm.) Burmistrz Brzostku podaje do publicznej wiadomości informację o wynikach I USTNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ( LICYTACJI )  na dzierżawę nieruchomości położonych Brzostku, Bukowej, Grudnej Dolnej, Januszkowicach, Kamienicy Górnej, Siedliskach-Bogusz, Przeczycy i Woli Brzosteckiej, stanowiących własność Gminy Brzostek

 

1. Przetarg przeprowadzono w dniu 23.11.2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzostku ,  w Sali Konferencyjnej.

   Wadium na dzierżawę działek było płatne do dnia 20.11.2017r.,  na  poszczególne działki według poniższej tabeli.

 

2. Przetargiem objęto dzierżawę nieruchomości położonych w Brzostku, Bukowej, Grudnej Dolnej, Januszkowicach, Kamienicy Górnej, Siedliskach-Bogusz,

    Przeczycy i Woli Brzosteckiej według poniższej tabeli:

   

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

(ha)

Opis

Nieruchomości

(użytki - ha)

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

netto  ( zł)

Zasady

nabycia

nieruchomości

Wadium

( zł )

Nr KW

Nr działki ewid.

 

Położenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.

 

RZ1D/00015601/8

 

535

 

 

Brzostek 

 

 

0,0606 ha

 

 

RIIIa - 0,0606

 

rolna

 

30,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

2.

RZ1D/00015601/8

 

537

 

 

Brzostek 

 

 

0,0599 ha

 

 

RIIIa - 0,0599

 

rolna

 

30,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

3.

RZ1D/00020353/2

691/1

691/2

 

Brzostek 

 

 

0,2298 ha

 

 

RIIIa - 0,2298

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

4.

RZ1D/00022079/1

 

cz.dz. 134/2

 

Bukowa

 

0,23 ha

 

 

 RIVb-0,23

 

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

5.

RZ1D/00045257/0

 

88/10

 

Grudna Dolna 

 

0,25 ha

 

 

RIIIb - 0,25

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

6.

RZ1D/00045257/0

 

88/12

 

Grudna Dolna

 

0,06 ha

 

 

PsIII- 006

 

rolna

 

30,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

7.

RZ1D/00016074/1

 

cz.dz.759

 

Januszkowice

 

0,22 ha

 

 

RIVb-0,22

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

8.

RZ1D/00016074/1

 

182

 

Januszkowice

 

0,21 ha

 

 

RIVa-0,21

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

9.

RZ1D/00016074/1

 

870/1

 

Januszkowice

 

 

0,10 ha

 

 

RIVa- 0,10

 

 

rolna

 

30,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

10.

RZ1D/00031619/5

 

381/2

 

Januszkowice

 

1,43 ha

 

 

RIIIb-0,64 ha;  RIVa-0,63 ha;    PsV-0,16

 

rolna

 

180,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

20,-

 

11.

RZ1D/00038567/

 

353/1

 

Kamienica |Górna

 

0,23 ha

 

 

RIVa-0,23

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

12.

RZ1D/00038567/

523/1, 525,

527,531/1,

531/4,531/6

 

Kamienica |Górna

 

0,83 ha

 

 

RIVb-0,03;

RV-0,23; PsV-0,47;  PsVI-0,10

 

rolna

 

120,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

20,-

 

13.

RZ1D/00026654/

 

cz.dz. 516/25

 

Siedliska – Bogusz

 

 

0,60 ha

 

 

RIVa- 0,60

 

rolna

 

120,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

20,-

 

14.

RZ1D/00026654

612/1

612/2

 

Siedliska – Bogusz

 

 

0,64 ha

 

 

RIVb-0,30;

 RV-0,34

 

rolna

 

120,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

20,-

 

15.

RZ1D/00022079/1

cz.dz. 691/15

 

Przeczyca

 

0,35 ha

 

 

PsIV-0,35 ha

 

rolna

 

75,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

16.

RZ1D/00039018/8

403

Przeczyca

 

0,51

 

 

PsIV-0,51

 

rolna

 

120,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

dotychczasowy dzierżawca MG

20,-

 

17.

RZ1D/00022079/1

 

cz.dz.495

Przeczyca

 

0,4652

RIVb-0,2574,

PsV-0,2078

 

rolna

 

75,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

18.

RZ1D/00048274/6

450/8

Wola Brzostecka

0,73

 

RV- 0,60 ;PsV- 0,13

 

rolna

120,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

dotychczasowy dzierżawca D.L

20,-

 

19.

RZ1D/00048274/6

406

Wola Brzostecka

0,60

RIVa-0,20, RIVb-0,09, RV-0,31

 

rolna

 

120,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

20,-

 

3. Do przetargu na dzierżawę działek :

3.1  ozn. nr ewid. 691/1  i  691/2  o łącznej powierzchni 0,2298 ha, położonej w Brzostku przystąpił 1 uczestnik, który wpłacił  wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu  o przetargu i został  dopuszczony do przetargu.

Dzierżawcą działki rolnej ozn. nr ewid. 691/1  i  691/2  o łącznej powierzchni 0,2298 ha położonej w Brzostku, został Pan Szymon Łukowicz, który zaoferował roczny czynsz dzierżawny  w kwocie 57,00 zł  (brutto),

 

3.2 ozn. nr ewid. 381/2 o pow. 1,43 ha  położonej w Januszkowicach  przystąpił 1 uczestnik , który wpłacił  wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu  o przetargu i został  dopuszczony do przetargu.

Dzierżawcą działki rolnej ozn. nr ewid. 381/2 o pow. 1,43 ha  położonej w Januszkowicach  zostali Państwo  Paweł i Katarzna Kobakowie, którzy zaoferowali roczny czynsz dzierżawny w kwocie 185,00 zł  (brutto),

 

3.3 części  działki  ozn. nr  ewid. 516/25  o pow. 0,60 ha,  położonej Siedliskach-Bogusz  przystąpił 1 uczestnik, który wpłacił  wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu  o przetargu i został  dopuszczony do przetargu.

Dzierżawcą  części dz. ozn. nr  ewid. 516/25  o pow. 0,60 ha,  położonej Siedliskach-Bogusz  został Pan Piotr Szczepkowicz, który zaoferował roczny czynsz dzierżawny w kwocie 122,00 zł  (brutto),

 

3.4  ozn. nr  ewid. 450/8 o pow. 0,73 ha,  położonej  Woli Brzosteckiej  przystąpił 1 uczestnik, który wpłacił  wadium w terminie ustalonym w ogłoszeniu  o przetargu i został  dopuszczony do przetargu.

Dzierżawcą  działki ozn. nr  ewid. 450/8 o pow. 0,73 ha,  położonej  Woli Brzosteckiej  została Pani Sylwia Winiarska, która zaoferowała  roczny czynsz dzierżawny w kwocie 122,00 zł  (brutto).

 

3.5. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym  dla  działek:

 

-  ozn. nr ewid. 535, 537  położonych w Brzostku,  z uwagi na brak wpłaty wadium,

- części działki ozn. nr ewid. 134/2  położonej w Bukowej,  z uwagi na brak wpłaty wadium,

- ozn. nr ewid. 88/10, 88/12   położonych w Grudnej Dolnej,  z uwagi na brak wpłaty wadium,

- części działki  ozn. nr ewid. 759, oraz ozn.nr ewid. 182, 870/1  położonych w Januszkowicach,  z uwagi na brak wpłaty wadium,

- ozn. nr ewid. 353/1, 523/1, 525, 527, 531/1, 531/4, 531/ 6 położonych w Kamienicy Górnej,  z uwagi na brak wpłaty wadium,

- ozn. nr ewid. 612/1 i  612/2  położonych w Siedliskach-Bogusz,  z uwagi na brak wpłaty wadium,

- części działki ozn. nr ewid. 691/15, oraz ozn. nr ewid. 403, 495 położonych w Przeczycy  z uwagi na brak wpłaty wadium,

- ozn. nr ewid. 406  położonej w Woli Brzosteckiej z uwagi na brak wpłaty wadium.

 

 

Informacja  zostaje  zamieszczona na tablicy ogłoszeń na 7 dni.

 

 

 

 


 

Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 105/17

z dnia 18 października 2017 roku Burmistrza Brzostku

BURMISTRZ  BRZOSTKU

ogłasza

I PUBLICZNY PRZETARG USTNY ( LICYTACJA)

na dzierżawę gruntów - stanowiących własność Gminy Brzostek

 

Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art. 39 ust.1 i art. 40 ust.1, pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz. 2147),   na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Uchwały Rady Gminy Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania na okres do 10 lata, oraz na podstawie Zarządzenia Nr 65/10 Burmistrza Brzostku z dnia 31.08.2010r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego gruntów wykorzystywanych rolniczo, stanowiących własność Gminy Brzostek – Burmistrz Brzostku ogłasza do dzierżawy niżej podane działki :

 

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

(ha)

Opis

Nieruchomości

(użytki - ha)

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej

zagospodarowania

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego

netto  ( zł)

Zasady

nabycia

nieruchomości

Wadium

( zł )

Nr KW

Nr działki ewid.

 

Położenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1.

 

RZ1D/00015601/8

 

535

 

 

Brzostek 

 

 

0,0606 ha

 

 

RIIIa - 0,0606

 

rolna

 

30,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

2.

RZ1D/00015601/8

 

537

 

 

Brzostek 

 

 

0,0599 ha

 

 

RIIIa - 0,0599

 

rolna

 

30,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

3.

RZ1D/00020353/2

691/1

691/2

 

Brzostek 

 

 

0,2298 ha

 

 

RIIIa - 0,2298

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

4.

RZ1D/00022079/1

 

cz.dz. 134/2

 

Bukowa

 

0,23 ha

 

 

 RIVb-0,23

 

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

5.

RZ1D/00045257/0

 

88/10

 

Grudna Dolna 

 

0,25 ha

 

 

RIIIb - 0,25

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

6.

RZ1D/00045257/0

 

88/12

 

Grudna Dolna

 

0,06 ha

 

 

PsIII- 006

 

rolna

 

30,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

7.

RZ1D/00016074/1

 

cz.dz.759

 

Januszkowice

 

0,22 ha

 

 

RIVb-0,22

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

8.

RZ1D/00016074/1

 

182

 

Januszkowice

 

0,21 ha

 

 

RIVa-0,21

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

9.

RZ1D/00016074/1

 

870/1

 

Januszkowice

 

 

0,10 ha

 

 

RIVa- 0,10

 

 

rolna

 

30,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

10.

RZ1D/00031619/5

 

381/2

 

Januszkowice

 

1,43 ha

 

 

RIIIb-0,64 ha;  RIVa-0,63 ha;    PsV-0,16

 

rolna

 

180,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

20,-

 

11.

RZ1D/00038567/

 

353/1

 

Kamienica Górna

 

0,23 ha

 

 

RIVa-0,23

 

rolna

 

55,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

12.

RZ1D/00038567/

523/1, 525,

527,531/1,

531/4,531/6

 

Kamienica Górna

 

0,83 ha

 

 

RIVb-0,03;

RV-0,23; PsV-0,47;  PsVI-0,10

 

rolna

 

120,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

20,-

 

13.

RZ1D/00026654/

 

cz.dz. 516/25

 

Siedliska – Bogusz

 

 

0,60 ha

 

 

RIVa- 0,60

 

rolna

 

120,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

20,-

 

14.

RZ1D/00026654

612/1

612/2

 

Siedliska – Bogusz

 

 

0,64 ha

 

 

RIVb-0,30;

 RV-0,34

 

rolna

 

120,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

20,-

 

15.

RZ1D/00022079/1

cz.dz. 691/15

 

Przeczyca

 

0,35 ha

 

 

PsIV-0,35 ha

 

rolna

 

75,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

16.

RZ1D/00039018/8

403

Przeczyca

 

0,51

 

 

PsIV-0,51

 

rolna

 

120,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

dotychczasowy dzierżawca MG

20,-

 

17.

RZ1D/00022079/1

 

cz.dz.495

Przeczyca

 

0,4652

RIVb-0,2574,

PsV-0,2078

 

rolna

 

75,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

10,-

 

18.

RZ1D/00048274/6

450/8

Wola Brzostecka

0,73

 

RV- 0,60 ;PsV- 0,13

 

rolna

120,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

dotychczasowy dzierżawca D.L

20,-

 

19.

RZ1D/00048274/6

406

Wola Brzostecka

0,60

RIVa-0,20, RIVb-0,09, RV-0,31

 

rolna

 

120,-

dzierżawa

w trybie przetargowym

20,-

 

I  PUBLICZNY PRZETARG USTNY ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM  W  BRZOSTKU

W SALI  KONFERENCYJNEJW  DNIU 23 LISTOPADA 2017 r. OD GODZ. 900 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Uczestnicy przetargu, którzy wpłacą wadium  z poz. nr 1 - 10 przetarg odbędzie się od godz. 900   do 930 ; z poz. nr 11-19 przetarg odbędzie się od godz. 9 30   do 1000  

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeśli wniosą wadium  na wyszczególnione działki w wyżej wymienionej wysokości do dnia 20.11.2017 r.

Uwaga! przy wpłacie wadium należy podać nr działki Wadium płatne  w formie  pieniądza, które należy wnosić do kasy Urzędu Miejskiego lub na konto :BSR O/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) .Przez wpłatę za pomocą przelewu bankowego uważa się datę wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzostku. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego stanowi kwotę brutto. Jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy, wpłacone przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

Umowa może być zawarta na okres trzech lat. Czynsz płatny będzie rocznie do 30 września  na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Wysokość czynszu będzie regulowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2017 rok) .Oprócz opłat związanych z rocznym czynszem, Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania podatku rolnego lub podatku od nieruchomości. 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów, podając niezwłocznie przyczynę odwołania przetargu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brzostku, biuro nr 7 lub telefonicznie pod nr (14) 6803005 oraz na   stronie internetowej  http://bipbrzostek.mserwer.pl/  .

Brzostek, dnia 18.10.2017r.

 Burmistrz Brzostku

Wojciech Staniszewski

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz