Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Obwieszczenie Burmistrza Brzostku zdnia 23 października 2017

BURMISTRZ

BRZOSTKU

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BRZOSTKU

z dnia 23 października 2017 roku

 

 

Działając na podstawie art.  49 KPA w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2017 r.; poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Brzostku informuje, że w dniu 16 października 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 1322 Brzostek – Opacionka – budowa chodnika w km 0+377 – 1+500”  z wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica reprezentowanego przez Signum Projekt Dojka Mirosław 39-221 Łęki Górne 204.

 

W związku z powyższym informuję, że w Urzędzie Miejskim w Brzostku – Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska ( biur nr 8) w godzinach pracy Urzędu można zapoznać się z wnioskiem oraz całością akt zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

wz. Burmistrza

mgr Adam Kostrząb

Zastępca Burmistrza

 


 

BURMISTRZ

BRZOSTKU                                                                                                                                   

                                                                                                Wg/rozdzielnika

 

 

 

Nasz znak: MKOŚ.6220.5.2017                                                  Brzostek, dnia  23-10-2017r.    

 

 

dotyczy: opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania  przedsięwzięcia na

              środowisko

 

Działając w oparciu o art. 64 ust. 1 i 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.; poz. 1405 ze zm.) zwracam się z prośbą o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 1322 Brzostek – Opacionka – budowa chodnika w km 0+377 – 1+500”  z wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica reprezentowanego przez Signum Projekt Dojka Mirosław 39-221 Łęki Górne 204.

 

 

wz. Burmistrza

mgr Adam Kostrząb

Zastępca Burmistrza


BURMISTRZ

BRZOSTKU

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

 

Nasz znak: MKOŚ.6220.5.2017                                                                         Brzostek, dnia   23-10-2017r.

 

Zgodnie a art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r.; poz. 1405 ze zm.) 

 

zawiadamiam

 

że w dniu  16 października 2017 roku na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica reprezentowanego przez Signum Projekt Dojka Mirosław 39-221 Łęki Górne 204 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Przebudowie drogi powiatowej nr 1322 Brzostek – Opacionka – budowa chodnika w km 0+377 – 1+500”

 

W ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tutejszym Urzędzie Miejskim – Referat Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska ( pokój nr 8) zapoznać się z całością akt zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu, a także zgłosić   ewentualne zastrzeżenia i wnioski oraz informuję, że dane o wniosku o wydanie decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych.

 

 

wz. Burmistrza

mgr Adam Kostrząb

Zastępca Burmistrza

drukuj pobierz pdf    

wstecz