Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXV/247/17 z dnia 31 października 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemuzmiany

UCHWAŁA NR XXXV/247/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 31 października 2017 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.

 

            Na podstawie art. 10 ust. 2, i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),  Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Dębickiemu w wysokości 35.000,00 zł (słownie trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup wyposażenia, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy”.

2. Pomoc finansowa, o której mowa w pkt 1 zostanie udzielona ze środków własnych budżetu Gminy Brzostek na 2017 rok, w ramach klasyfikacji budżetowej dział 851, rozdział 85111 klasyfikacji budżetowej.

 

§ 2

Treść umowy dotacji określającej szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji zawartej pomiędzy Gminą Brzostek a Powiatem Dębickim, zawiera załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz