Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXV/251/17 z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek

 

 

UCHWAŁA Nr XXXV/251/2017      

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 31 października 2017 roku

 

w sprawie zmiany statutu Gminy Brzostek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.) - Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Brzostek uchwalonym uchwałą Nr XXVI/177/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Brzostek, zmienionym uchwałami Rady Miejskiej w Brzostku: Nr XVI/114/12 z dnia 28 marca 2012 r., Nr XXX/229/13 z dnia 25 września 2013 r., Nr IX/37/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. oraz XXIV/170/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. załącznik Nr 2 do statutu otrzymuje brzmienie jak załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego.

 

 

Załącznik  do uchwały

Nr XXXV/251/2017

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 31 października 2017 r.

 

ZAŁACZNIK NR 2

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

 

 1. Urząd Miejski w Brzostku,
 2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzostku,
 3. Centrum Usług Wspólnych w Brzostku,
 4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku,
 5. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku,
 6. Samodzielny Gminny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzostku,
 7. Przedszkole w Brzostku,
 8. Szkoła Podstawowa  w Brzostku,
 9. Szkoła Podstawowa  w Gorzejowej,
 10. Szkoła Podstawowa  w Grudnej Górnej,
 11. Szkoła Podstawowa  w Januszkowicach,
 12. Szkoła Podstawowa  w Kamienicy Dolnej,
 13. Szkoła Podstawowa  w Kamienicy Górnej,
 14. Szkoła Podstawowa  w Nawsiu Brzosteckim,
 15. Szkoła Podstawowa  w Przeczycy,
 16. Szkoła Podstawowa  w Siedliskach – Bogusz,
 17. Szkoła Podstawowa  w Smarżowej,
 18. Gimnazjum w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz