Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXV/252/17 z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/161/16 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie utworzenia jednostki samorządowej \\

UCHWAŁA Nr XXXV/252/2017      

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 31 października 2017 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/161/16 z dnia 16 listopada 2016 r. o likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku” i utworzeniu samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Brzostku” oraz nadaniu jej statutu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 10a pkt 1, art. 10 b, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1875) oraz art.12 ust.1 pkt 2, ust. 3, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz. 1870 ze zm.) -Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIII/161/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Brzostku”  i utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Brzostku” oraz nadania jej statutu w § 6 wprowadza się następujące zmiany;

1/ pkt 8 otrzymuje brzmienie; „8/ Szkoły Podstawowej w Januszkowicach,”
2/ pkt 9 otrzymuje brzmienie; „9/ Szkoły Podstawowej w Nawsiu Brzosteckim,”
3/ pkt 10 otrzymuje brzmienie; „10/ Szkoły Podstawowej w Siedliskach - Bogusz,”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz