Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2009: Nr 106/09 z dnia 10 grudnia 2009 r.- powołanie komisji przetargowej do przeprowadzenia postepowań o udzielenie zamówień publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy

 

Zarządzenie Nr 106/09
Burmistrza Brzostku
   z dnia 10 grudnia 2009 roku  

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  postępowań   o  udzielenie zamówień publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy. 

  

Na podstawie art. 19 i 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z 2008r. Nr 171, poz. 1058,  Nr 220, poz. 1420,  i Nr  227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742) i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z  2001r. Nr 142 poz. 1591; zm. Dz.U. 2002 Nr23, poz. 220; zm. Dz.U. 2002 Nr 62 poz. 558; zm. Dz.U.2002 Nr 113,  poz. 984; zm. Dz.U. 2002 Nr 214 poz. 1806; zm. Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 717; zm. Dz.U. 2003 Nr 162 poz. 1568; zm. Dz.U 2002 Nr 153 poz. 1271; zm. Dz.U.2004 Nr 102 poz. 1055; zm. Dz.U.2004 Nr 116, poz. 1203; zm. Dz.U. 2002 Nr 214 poz. 1806; zm. Dz.U.2005 Nr 172 poz. 1441;zm. Dz.U. 2006 Nr 17, poz. 128; zm. Dz.U.2005 Nr 175 poz. 1457; zm. Dz.U. 2006 Nr 181 poz. 1337; zm. Dz.U. 2007 Nr 48 poz. 327; zm. Dz.U. 2007 Nr 138 poz. 974; zm. Dz.U.2007 Nr 173, poz. 1218; zm. Dz.U.2008 Nr 180, poz. 1111; zm. Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458; zm. Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 420)   zarządzam, co następuje: 

§ 1

Powołuję stałą Komisję Przetargową do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych  w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji – Jan Król, kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego,

2. Sekretarz Komisji – Marta Czech, podinspektor ds. promocji gminy i zamówień publicznych,

3. Członek Komisji – Witold Oleszewski, podinspektor ds. inwestycji i remontów,

4. Członek Komisji – Stanisław Cholewiak, inspektor ds. drogownictwa i oświetlenia ulicznego,

5. Członek Komisji – Stanisław Król, inspektor ds. inwestycji i remontów. 

§ 2

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania  o udzielenie zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane, usługi, dostawy zamawiane  przez Gminę  i finansowane ze środków publicznych. Organizację, skład, tryb pracy, zakres obowiązków Komisji Przetargowej i odpowiedzialność jej  członków określa  Regulamin Pracy  stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 18/2004  Wójta Gminy Brzostek z dnia 26 marca  2004 r. w sprawie powołania członków komisji przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy, Zarządzenie  Nr 36/06 Wójta Gminy Brzostek z dnia 29 maja 2006r. w sprawie poszerzenia składu  komisji przetargowej oraz Zarządzenie Nr 63/07 Wójta Gminy Brzostek z dnia 7 września 2007r. w sprawie poszerzenia składu  komisji przetargowej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik 106
(wprowadził: Ewa Szukała 2009-12-17 08:46:48)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz