Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXV/253/17 z dnia 31 października 2017r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku

UCHWAŁA Nr XXXV/253/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 31 października 2017roku

 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), w związku z art. 88 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku z siedzibą: Brzostek, ul. Szkolna 13.

 

§ 2

Do obwodu Szkoły o której mowa w §1 należą: Brzostek, Bukowa, Klecie, Zawadka Brzostecka, Skurowa- przysiółek Zawodzie, Nawsie Brzosteckie- domy na zachód od naturalnej granicy wyznaczonej drogą położoną na działkach nr 785, 879, 555 w kierunku przysiółka Pola i nr 231 w kierunku przysiółka Brzostek - Okrągła.

 

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXXIV/230/17 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 3 października 2017 roku.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz