Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2009: Nr 107/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. - zasad przyznawania Nagród Burmistrza Brzostku za szczególne osiągnięcia dla uczniów szkół średnich zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek

 

Zarządzenie Nr 107/09
Burmistrza  Brzostku
z dnia 10 grudnia 2009 roku 

w sprawie zasad przyznawania Nagród Burmistrza Brzostku za szczególne osiągnięcia dla uczniów szkół  średnich zamieszkałych na terenie Gminy Brzostek. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z  art. 7 ust. 1 pkt 8, 10, 17 i 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r., Nr 172, poz 1457, z 2006r., Nr 17. poz.128, z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr  173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r., Nr 52, poz. 420) zarządzam, co następuje:  

§ 1 

Nagrody naukowe, sportowe lub specjalne przyznawane będą za wybitne udokumentowane osiągnięcia w nauce, sporcie lub  w innych dziedzinach na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.  

§ 2

Nagrody w formie rzeczowej przeznaczone będą dla najzdolniejszych  uczniów posiadających  stałe zameldowanie na terenie Gminy Brzostek.  

§ 3 

Nagrody, o których mowa w § 1. przyznawana będą  corocznie  (za osiągnięcia w ubiegłym roku szkolnym) w następujących kategoriach (dziedzinach): 

I Nauka

II Kultura i sztuka

III Sport   

Nagrody Burmistrza Brzostku przyznawane będą zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.   

§ 4 

Wręczanie Nagród Burmistrza Brzostku odbywać będzie się w trakcie uroczystej sesji, która powinna mieć miejsce nie później, niż do końca września każdego roku.

§ 5 

Lista nagrodzonych będzie podawana do publicznej wiadomości. 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik
(wprowadził: Grzegorz Kudłacz 2009-12-17 08:57:38)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz