Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

SGPZOZ w Brzostku »

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 »

Wybory do Sejmu i Senatu RP »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXV/263/17 z dnia 31 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/194/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dn. 27.03.2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

UCHWAŁA Nr XXXV/263/2017        

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 31 października 2017 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/194/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

W uchwale Nr XXIX/194/09 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się w Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek"

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz