Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 6 listopada 2017 roku

IZP.6733.9.2017

 

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BRZOSTKU

z dnia 6 listopada 2017 roku

 

 

 

 Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Burmistrz Brzostku zawiadamia, że decyzją znak: IZP.6733.9.2017 z dnia 6 listopada 2017 r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu, na działkach ozn. nr ewid.: 782/3, 782/4, 782/12 położonych w Brzostku, na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika – Pana Władysława Wójcika, ZMI Władysław Wójcik, Dobrków 73, 39-220 Pilzno.

Każdy, kto ma interes prawny, może zapoznać się z treścią decyzji znak: IZP.6733.9.2017 z dnia 6 listopada 2017 r.oraz dokumentacją sprawy, w Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek - Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego (pokój nr 9), w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

Z up. Burmistrza Brzostku

 

mgr Adam Kostrząb

Zastępca Burmistrza

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz