Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2009: Nr 108/09 z dnia 11 grudnia 2009 r. - powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Zarządzenie Nr 108/09
Burmistrza Brzostku
z dnia 11 grudnia 2009 roku
 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela
ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9g
ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1

Powołuję Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Celiny Kowalskiej - nauczycielki Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Januszkowicach w następującym składzie: 

1)       Piotr Szczepkowicz -  Przewodniczący Komisji - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,

2)       Hanna Stasicka - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3)       Ewa Ziaja - Dyrektor Zespołu Szkół w Januszkowicach,

4)       Józefa Nowicka - ekspert w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego,

5)       Maria Leja - ekspert w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.

§ 2

Tryb i zasady pracy Komisji określa regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej stanowiący załącznik do Zarządzenia.
 

§ 3
Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 17 grudnia 2009 roku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
Załącznik 108
(wprowadził: Ewa Szukała 2009-12-11 13:23:49)
rozmiar pliku: NAN
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz