Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 22 listopada 2017 roku

IZP.6733.11.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BRZOSTKU

z dnia 22 listopada 2017 roku

 

 Zgodnie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Burmistrz Brzostku zawiadamia, że w dniu 22 listopada 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pod nazwą „budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i instalacjami kanalizacji sanitarnej przy ul. Mysłowskiego w Brzostku”, na działkach ozn. nr ewid.: 204/1, 204/2, 204/4, 204/5, 204/12, 204/13 i 780/3 w Brzostku, dla Gminy Brzostek, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek, działającej przez pełnomocnika – Pana Jerzego Jacha, Projekty i Nadzory Budowlane, ul. Zbylitowskich 62, 33-113 Zgłobice.

Informuję ponadto, że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zostanie wysłany do: Starosty Dębickiego, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy, celem dokonania niezbędnych uzgodnień.

W terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia można w Urzędzie Miejskim w Brzostku, ul. Rynek 1 – Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego (pokój  nr 9), zapoznać się z całością akt zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu oraz zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, a  także zgłosić ewentualne zastrzeżenia  i wnioski.

 

 

 

 

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

drukuj pobierz pdf    

wstecz