Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2017: Nr 110/17 z dnia 14 listopada 2017r. - opracowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2018r.

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  110/17

Burmistrza Brzostku

z dnia 14 listopada 2017 roku

 

w sprawie: opracowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2018 rok.

 

                Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 233, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2 pkt 3 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.),  Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:

 

§ 1.

  1. Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Brzostek na 2018 rok jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.
  2. Projekt Uchwały Budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem do projektu jak załącznik Nr 2 oraz materiałami planistycznymi, przedkłada się Radzie Miejskiej w Brzostku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Brzostku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2017-11-23 11:20:18)
rozmiar pliku: 268Kb
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2017-11-23 11:20:58)
rozmiar pliku: 53.5Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz