Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2017: Nr 117/17 z dnia 27 listopada 2017 r.- zmian w budżecie gminy na 2017r.

 

 

 

Zarządzenie Nr  117/17

Burmistrza Brzostku

z dnia 27 listopada 2017 roku  

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 11 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXIV/168/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Brzostek na 2017 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje:

 

 § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 14.11.2017 r., znak: F-VI.3111.1.269.2017, z dnia 14.11.2017 r., znak: F-VI.3111.1.270.2017, z dnia 14.11.2017 r. , znak: F-VI.3111.1.271.2017,  z dnia 14.11.2017 r., znak: F-VI.3111.1.282.2017.

 § 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 16.034,00 zł jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

        2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 11.894,00 zł jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.

        3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 58.947.184,54 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 2.605.022,38 zł i dochody bieżące w wysokości 56.342.162,16 zł.

 

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 16.034,00 zł jak załącznik Nr 3 do zarządzenia.

        2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 11.894,00 zł jak załącznik Nr 4 do zarządzenia.

        3. Dokonuje się przeniesień wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

        4. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 60.747.806,94 .

 

§  4.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

1. Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

2. Kierownikowi CUW w Brzostku,

3. Kierownikowi M-GOPS w Brzostku.

                                                                             

§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§  6.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz