Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Ogłoszenie Burmistrz Brzostku z dnia 14 grudnia 2017 roku o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu w drodze przetargu - stanowiących własność Gminy Brzostek

Ogłoszenie

Burmistrza Brzostku

z dnia 14 grudnia 2017 r.

  o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych

do najmu w drodze przetargu - stanowiących  własność Gminy Brzostek

 

Przedmiotem najmu w drodze przetargu są dwa lokale użytkowe położone w budynku byłej szkoły w Kamienicy Dolnej stanowiące własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 38571 - przeznaczone na prowadzenie nieuciążliwej działalności dla wsi .

 

Lokale użytkowe położone są po prawej i lewej stronie od wejścia do budynku byłej szkoły w Kamiennicy Dolnej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 304 o powierzchni 0,20 ha, stanowią własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 38571.

Powierzchnia użytkowa dwóch lokali wynosi łącznie 114,88 m 2 .

Lokale wyposażone są w energię elektryczną, gaz i bieżącą wodę.

 

Cena wywoławcza czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wynosi 6,10 zł + 23  % VAT-u miesięcznie .

 

Wadium dla  lokali  wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) i płatne będzie na konto Urzędu Miejskiego w Brzostku (BSR o/Brzostek Nr 32 8589 0006 0080 0210 2020 0006) w terminie podanym w ogłoszeniu o przetargu.

 

Najemca oprócz czynszu najmu ponosi również opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz, wodę, wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz podatek od nieruchomości pod działalnością gospodarczą.

Umowa może być zawarta na okres do trzech lat.

Czynsz płatny z góry do 10 każdego miesiąca  na konto Urzędu Miejskiego.

Wysokość czynszu będzie regulowana corocznie  o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (pierwsza regulacja nastąpi w oparciu o wskaźnik za 2018 rok)

 

Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na wynajem w/w lokalu nastąpi po upływie 21 dni od dnia niniejszego ogłoszenia.

 

 

Brzostek, dnia 14.12.2017 r                                                                  

                                                                                                Burmistrz Brzostku

                                                                                              Wojciech Staniszewski

drukuj pobierz pdf    

wstecz