Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Obwieszczenia: Obwieszczenie Burmistrza Brzostku z dnia 19 grudnia 2017 roku

 IZP.6733.12.2017

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BRZOSTKU

z dnia 19 grudnia 2017 roku

 

 Działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), Burmistrz Brzostku zawiadamia, że w dniu 15 grudnia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia pod nazwą „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu”, na działkach ozn. nr ewid.: 1154/7, 1129/14, 1129/29, 1129/35, 1129/42, 1129/43, 1129/44, 1129/45, 1129/46, 1129/47 położonych w Brzostku, dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, działającej przez pełnomocnika – Pana Władysława Wójcika, ZMI Władysław Wójcik, Dobrków 73, 39-220 Pilzno.

Informuję ponadto, że projekt decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zostanie wysłany do: Starosty Dębickiego, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Dębicy, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Krośnie oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Rzeszowie, celem dokonania niezbędnych uzgodnień.

      W terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia można w Urzędzie Miejskim, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek – Referat Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego (pokój nr 9), zapoznać się z całością akt zgromadzonych w przedmiotowym postępowaniu oraz zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, a także zgłosić ewentualne zastrzeżenia  i wnioski.

 

BURMISTRZ

Wojciech Staniszewski

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz