Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXVII/280/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Przeczycy celem połączenia dróg gminnych

Uchwała Nr XXXVII/280/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

w sprawie przyjęcia darowizny działki położonej w Przeczycy, na rzecz Gminy Brzostek, celem połączenia dróg gminnych

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r.,poz. 1875) i art. 13 ust. 1 w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku  u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działki oznaczonej. numerem ewidencyjnym. 755/1 o pow. 0,03 ha, położonej wPrzeczycy, objętej KW Nr RZ1D/00050520/3, stanowiącej współwłasność po 1/2 części osób fizycznych, z przeznaczeniem na połączenie drogi gminnej Nr 106136 Przeczyca – Pułanki (dz. ozn. nr ewid. 652, objęta KW Nr RZ1D/00063180/1) z drogą wewnętrzną (działka ozn. nr ewid. 746, objęta KW Nr RZ1D/00095139/2) stanowiącą dojazd do gospodarstw oraz pól, celem poprawy komunikacji w ich obrębie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz