Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2017: Nr XXXVII/282/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wniesienia do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzostku

 

UCHWAŁA Nr XXXVII/282/17

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

 

w sprawie: wniesienia aportu do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzostku.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."g" Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)  Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 § 1

1. Wyraża zgodę na wniesienie do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Brzostku w formie aportu następujących składników majątkowych:

1)  Sieć wodociągowa przy ul. Ks. Kazimierza Ostafińskiego w Brzostku o wartości netto 118.021,80 zł.

2)  Kanalizacja sanitarna przy ul. Rynek w Brzostku o wartości netto 41.345,90 zł.

3)  Biologiczna oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz o wartości netto 86.000,00 zł.

4)  Dokumentacja projektowo - kosztorysowa dla zadania "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Brzostecka" o wartości netto 56.024,00 zł.

5) Program funkcjonalno - użytkowy (PFU) dla budowy oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Kamienicy Górnej o wartości netto 2.000,00 zł.

6) Działki położone w Kamienicy Górnej, przeznaczone pod budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Kamienicy Górnej nr ew. 430/2 o powierzchni 219 m2 o wartości 5.477,00 zł netto oraz nr 431/5 o powierzchni 15 m2 o wartości netto 375,00 zł.

7) Działka przeznaczona pod budowę hydroforni strefowej HWB-1 dla sieci wodociągowej w miejscowości Wola Brzostecka i części miejscowości Nawsie Brzosteckie, położona w Nawsiu Brzosteckim dz. ew. 474/1 o powierzchni 343 m2 o wartości netto 8.578,00 .

8) Działka położona w Siedliskach-Bogusz, zabudowana obiektem biologicznej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Siedliskach-Bogusz dz. ew. 1114/8 o powierzchni 1249 m2 o wartości netto 31.235,00 .

2. Łączna wartość aportu wynosi 349.056,70 .

§ 2

1. Wnoszony aport przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzostku.

2.  Gmina Brzostek obejmuje wszystkie udziały powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 4

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz