Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Karty usług

Rewitalizacja »

Nagrody Burmistrza Brzostku

Obwieszczenia »

Wybory Zarządu Miasta, Sołtysów i Rad Sołeckich. »

Wybory samorządowe 2018 »

SGPZOZ w Brzostku »

Zamówienia publiczne

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Oświadczenia majątkowe za 2015 rok

Oświadczenia majątkowe za 2014 rok

Oświadczenia majątkowe za 2013 rok

Oświadczenia majątkowe za 2012 rok

Oświadczenia majątkowe za 2011 rok.

Oświadczenia majątkowe za 2010 rok

Oświadczenia majątkowe za 2009 rok

Oświadczenia majątkowe za 2008 rok.

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2017: Nr 135/17 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 135/17

Burmistrza Brzostku

z dnia 29 grudnia 2017 roku

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzostek.

 

                Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) – Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:

§ 1.  W związku z przyjętymi Zarządzeniami Burmistrza Brzostku Nr 80/17 z dnia 31.07.2017 r., Nr 109/17 z dnia13.11.2017 r., Nr 117/17 z dnia 27.11.2017 r., Nr 122/17 z dnia 30.11.2017 r., Nr 125/17 z dnia 08.12.2017 r., Nr 126/17 z dnia 13.12.2017 r., Nr 129/17 z dnia 20.12.2017 r., Nr 134/17 z dnia 29.12.2017 r. oraz uchwałami Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXXVI/265/17 z dnia 24.11.2017 r. i Nr XXXVII/274/17 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zmian w budżecie 2017 roku, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek na lata 2017 – 2020, określonych w załączniku Nr 1 do UchwałyNr IV/9/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. Rady Miejskiej w Brzostku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Brzostek:

1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 117.413,00 zł,w tym:

-  dochody bieżące zwiększa się o kwotę 369.126,69 zł.

-  dochody majątkowe budżetu  zmniejsza się o kwotę 251.713,69 zł.

 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 117.413, zł, w tym:

-  wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 173.353,00 zł,

-  wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 55.940,00 zł.

 

§  2.  Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Brzostek wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017– 2020, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.  Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzostek pozostają bez zmian.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2018-01-12 10:43:17)
rozmiar pliku: 370.7Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz