Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XXXVIII/294/18 z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Brzostek na rzecz Multimedia Polska Infrastruktura Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni

 

   UCHWAŁA NR XXXVIII/294/18

RADY MIEJSKIEJ W BRZOSTKU

z dnia 22 lutego 2018 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym dzierżawy nieruchomości, stanowiących własność Gminy Brzostek na rzecz Multimedia Polska Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

 

               Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit ,,a’’ ustawy  z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U.2017r.,1875 ze zm.) oraz art.13 ust.1 i art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2018r., 121 ze zm.) - Rada Miejska w Brzostku  uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym odpłatnej umowy dzierżawnej  na okres 25 lat części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 304 położonej w Kamienicy Dolnej stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr RZ1D/000533239/5 i części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 430/3 położonej w Kamienicy Górnej stanowiącej własność Gminy Brzostek na podstawie Księgi Wieczystej Nr 59594 na rzecz Multimedia Polska Infrastruktura Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w celu wybudowania na niej obiektów i urządzeń telekomunikacyjnej tj. szafy telekomunikacyjnej o wymiarach 0,70 m x 0,70 m i wysokości 2,10 m oraz przyłącza telekomunikacyjnego i energetycznego  dla potrzeb nowej linii telekomunikacyjnej światłowodowej planowanej do budowy na terenie w/w miejscowości.

 

§ 2. Wykonanie  uchwały  powierza  się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz