Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2018: Nr 27/18 z dnia 28 lutego 2018r. - zmian w budżecie gminy na 2018 rok r

 

Zarządzenie Nr  27/18
Burmistrza Brzostku

z dnia 28 lutego 2018 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

                Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1, art. 258 ust. 1 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 11 pkt. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Brzostku Nr XXXVII/276/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Brzostek na 2018 rok, Burmistrz Brzostku,  z a r z ą d z a, co następuje:

 § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 19.02.2018 r., znak: F-VI.3120.1.2018, oraz decyzji z dnia 28.02.2018 r., znak: F-VI.3111.1.17.2018.

 § 2. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 409.158,00 zł jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

        2. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 319.732,00 zł jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.

        3. Ustala się plan dochodów budżetu gminy po zmianach w wysokości 64.893.633,00 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 9.293.098,33 zł i dochody bieżące w wysokości 55.600.534,67 zł.

 

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 409.158,00 zł jak załącznik Nr 3 do zarządzenia.

        2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 319.732,00 zł jak załącznik Nr 4 do zarządzenia.

        3. Ustala się plan wydatków budżetu gminy po zmianach na kwotę 70.193.633,00 .

        4. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetu gminy jak załącznik Nr 5 do zarządzenia.

 

§  4.  Wykonanie zarządzenia powierza się:

 

1. Skarbnikowi Gminy w Brzostku,

2. Kierownikowi CUW w Brzostku,

3. Kierownikowi OSiR w Brzostku,

4. Kierownikowi M-GOPS w Brzostk


§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

§  6.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzostku.

 

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

Dokumenty do pobrania:
bez nazwy
(wprowadził: Ewa Szukała 2018-03-13 14:36:08)
rozmiar pliku: 105Kb
pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office

wstecz