Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XL/307/18 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizacje zadania własnego Powiatu

Uchwała Nr XL/307/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu na realizację zadania własnego Powiatu

 

Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2077) oraz art.10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1.

1. Gmina Brzostek udziela Powiatowi Dębickiemu, pomocy finansowej na realizację zadania własnego Powiatu pod nazwą: "Remont drogi powiatowej Nr 1317R Kamienica Dolna- Grudna Górna w km 12+100 - 13+150 w miejscowości Grudna Górna wraz z remontem przepustów w km 7+560 i 7+660 w miejscowości Smarżowa w km 9+905 w miejscowości Grudna Dolna oraz w km 11+817 w miejscowości Grudna Górna" w kwocie  200.000,00 zł.

2. Na realizację zadania wymienionego w ust. 1 przeznacza się w budżecie gminy 2018 roku, środki finansowe w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

 

§ 2.  

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Dębickim, a Gminą Brzostek.

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz