Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XL/309/18 z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki - Zakład Gospodarki komunalnej Sp. z o. o. w Brzostku i objęcie udziałów

UCHWAŁA Nr XL/309/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

 

w sprawie zamiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.  o.  w Brzostku i objęcie udziałów

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."g" Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)  -  Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. W uchwale Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 28 grudnia 2017 roku  Nr XXXVII/278/17 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki - Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z  o.  o.  w Brzostku i objęcie udziałów,  zmienia się § 1, który otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 1 Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  w Brzostku o kwotę 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) poprzez utworzenie 800,00 (słownie: osiemset) nowych udziałów po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy. "

2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

drukuj pobierz pdf    

wstecz