Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Ochrona Danych Osobowych: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwarzanie w związku z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE Nr 119)
informuję, iż:

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Brzostku.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem Burmistrzem Brzostku można się skontaktować poprzez adres e-mail sekretariat@brzostek.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Urząd Miejski w Brzostku, ul Rynek 1, 39-230 Brzostek

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować za pomocą e-mail iod@brzostek.pl  Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 

- ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów Ustawy:

- Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

- Art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane Wojewodzie Podkarpackiemu zgodnie z art. 16 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w celu ustalenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych: 10 lat.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, poprawianie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (na zasadach określonych w przepisach RODO)

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Obowiązek podania danych osobowych wynika z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI 

Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowaniu w tym profilowaniu, o którym mowa art. 22 ust. 1 i 4 RODO

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz