Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLI/313/18 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Burmistrza Brzostku z wykonania budżetu Gminy Brzostek za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok

Uchwała Nr XLI/313/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 14 czerwca 2018 roku

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego Burmistrza Brzostku z wykonania budżetu Gminy Brzostek za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 pkt 1 i 2 i art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.,  poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1 Zatwierdza się po rozpatrzeniu sprawozdanie roczne Burmistrza Brzostku z wykonania budżetu Gminy Brzostek za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym składającym się z:

 

1)    bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

2)    bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

3)    rachunku zysków i strat jednostki

4)    zestawienia zmian w funduszu jednostki

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz