Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLI/318/18 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/161/16 z dn. 16.11.2016r o likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej \\

Uchwała Nr XLI/318/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 14 czerwca 2018 roku

 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/161/16 z dnia 16 listopada 2016 roku o likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli” i utworzeniu samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Brzostku” oraz nadaniu jej statutu

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 10 a pkt 1, art. 10 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) - Rada Miejska w Brzostku uchwala, co następuje:

 

§ 1 W załączniku nr 1 do uchwały Nr XXIII/161/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli” i utworzeniu samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Brzostku” oraz nadaniu jej statutu, zmienionym uchwałą Nr XXXV/252/2017 w § 7 wprowadza się pkt 14 w brzmieniu; „14) prowadzenie spraw z zakresu ochrony danych osobowych”.

 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku. 

 

§ 3  Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz