Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Uchwały 2018: Nr XLI/322/18 z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie przyjęcia darowizny działki polożonej w Głobikówce z przeznaczeniem pod regulacje istniejącego stanu na gruncie oraz poprawe zagospodarowania drogi gminnej

Uchwała Nr XLI/322/18

Rady Miejskiej w Brzostku

z dnia 14 czerwca 2018 roku

 

 

w sprawie przyjęcia darowizny działek położonych w Głobikówce, na rzecz Gminy Brzostek, z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania dróg gminnych

 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018.,poz. 994 z późn. zm.) i art. 13 ust. 1  w związku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Brzostku - Rada Miejska w Brzostku u c h w a l a,  co następuje:

 

§ 1. Postanawia się przyjąć na rzecz Gminy Brzostek darowiznę działek położonych    w Głobikówce ozn. nr ewid. 218/1 o pow. 0,0087 ha, ozn. nr ewid. 218/3 o pow. 0,0066 ha, czyli o łącznej powierzchni 0,0153 ha, objętych KW Nr RZ1D/00028173/2,  stanowiących własność osób fizycznych, z przeznaczeniem pod regulację istniejącego stanu na gruncie oraz poprawę zagospodarowania dróg gminnych.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzostku.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz