Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2018: Nr 59/18 z dnia 25 czerwca 2018r.- wydania opinii przez RIO w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego na wcześniej zaciągnięte kredyty

Zarządzenie Nr  59/18

Burmistrza Brzostku

z dnia 25 czerwca 2018 roku

 

w sprawie: wydania opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego na wcześniej zaciągnięte kredyty

 

Na podstawie art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 561 z późn. zm.)  oraz art. 91 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - Burmistrz Brzostku zarządza, co następuje:

§ 1.

Wnioskuje się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w banku komercyjnym, w kwocie 3.800.000 zł (słownie: trzy miliony osiemset tysięcy złotych 00/100), zaciąganego z przeznaczeniem na "spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów".

§ 2.

Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Brzostek.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz