Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Brzostku
Bip - Strona główna

Urząd Miejski w Brzostku

Gmina Brzostek

Władze Gminy

Ochrona Danych Osobowych »

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Rejestr Instytucji Kultury »

Karty usług

Rewitalizacja »

Obwieszczenia »

Zamówienia publiczne

Transport publiczny »

Przetargi-mienie komunalne »

Przetargi rozstrzygnięte »

Druki do pobrania

Oświadczenia majątkowe za 2020 rok

Oświadczenia majątkowe za 2019 rok

Oświadczenia majątkowe za 2018 rok

Oświadczenia majątkowe za 2017 rok

Oświadczenia majątkowe za 2016 rok

Publicznie dostępny wykaz danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Ochrona Środowiska »

Organizacje pozarządowe »

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Gminie »

Jednostki Organizacyjne Gminy

Nabór na wolne stanowisko pracy »

Informacja o projektach »

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP »

Ochrona przeciwpowodziowa i obrona cywilna »

Petycje »

Gospodarowanie odpadami »

Nieodpłatne porady prawne »

Kontrole

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Wykaz dziennych opiekunów

Informacje oświatowe

Sprawozdania finansowe »

Spis rolny 2020

Informacja dla hodowców pszczół

walidacja css walidacja html

Zarządzenia 2018: Nr 71/18 z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie powołania w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku

Zarządzenie Nr  71/18
Burmistrza Brzostku
z dnia 4 lipca 2018 roku


w sprawie powołania w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku

                                      Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) w wykonaniu uchwały Nr VII/27/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zmienionej przez uchwałę Nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 8 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII/27/11 Rady Miejskiej w Brzostku z dnia 30 marca 2011 roku, zarządzam, co następuje: 

§ 1.

Powołuję w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku, jako przedstawiciela Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku Panią Katarzynę Jędrzejowską.

§ 2.

Powołuję w skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brzostku, jako przedstawiciela Stowarzyszenia na rzecz osób potrzebujących „Nieść Nadzieję” Panią  Agnieszkę Wereszczyńską.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzostku.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

drukuj pobierz pdf    

wstecz